HOTĂRÂRE Nr. 34 din 18 ianuarie 2012

HOTĂRÂRE Nr. 34 din 18 ianuarie 2012

 

privind aprobarea tarifelor pentru activitățle cu caracter specific prestate de Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune — S.A.
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 26 ianuarie 2012.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobata cu modificari si connpletari prin Legea nr. 93/2011,

 

Ultima actualizare (Miercuri, 24 Aprilie 2013 09:28)